DOTACJE 2016 r

Gmina OLSZTYN

  1. Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – Ferie dla podopiecznych ARKI – 1.000 zł
  2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych – 68.000 zł

Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  1. Prowadzenie grupy profilaktyczno – rozwojowej  dla dzieci w wieku przedszkolnym – 18.398 zł
  2. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego ze zintegrowanym programem edukacyjno- profilaktycznym – 18.687 zł

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie

  1. Szkolenie kadry przedszkolnej w zakresie polityki ochrony dzieci, identyfikacji krzywdzenie dzieci oraz podejmowania interwencji – 22.500 zł

DOTACJE 2015 r

Gmina OLSZTYN

  1. Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 1.500 zł
  2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn. „Domu Dziennego Pobytu Dziecka ARKA” – 70.000 zł

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  1. Warsztaty profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci i rodzin niewydolnych wychowawczo i dotkniętych przemocą MUMINEK – 15.427 zł
  2. Zorganizowanie specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą w Domu Dziennego Pobytu dziecka ARKA – 17.103 zł