Celem szczegółowym projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” jest  zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 201 osób, w tym 121 kobiet i 80 mężczyzn (10 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu obszaru rewitalizacji Olsztyna. Projekt jest realizowany w terminie od 01.08.2018 r do 30.11.2021r.

Uczestnikami projektu będą w 100% osoby zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji oraz zamieszkujące na terytorium MOF Olsztyna.

W projekcie przewidziane są 3 nabory (2018r., 2019r., 2020r. ). Wsparcie poprzedzi wieloprofilowa diagnoza
 i przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla uczestników i ich rodzin. IŚR określi rodzaje wsparcia. Wsparcie w projekcie obejmuje min. 3 formy wsparcia, np.: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę metodą Konferencji Grupy Rodzinnej, grupy samopomocowe, służące wzmocnieniu więzi rodzinnych, wyjazdy dla rodzin oraz wspólne spędzenie dnia wolnego, cykle edukacyjne – szkoła dla rodziców, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty zdrowego żywienia, trening umiejętności psychospołecznych, trening asertywności, warsztaty z savoir vivre i wizerunku; usługi opiekuńcze dla osób zależnych, pracę socjalną, animację
i pracę środowiskową oraz świetlicę z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

 

Wartość całkowita projektu: 2 009 273,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 707 882,13 zł

 

Koordynator projektu: Marta Liberadzka

Biuro projektu:  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 89 523 60 92