Aktywna Rodzina – Szczęśliwa Rodzina

Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Arka w Olsztynie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna Rodzina – Szczęśliwa Rodzina” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 osób (30 k i 12 M) z 12 rodzin mieszkających na terenie Miasta Olsztyna. Projekt potrwa od września 2018 roku do sierpnia 2019 roku. 

Mieszkasz na terenie Olsztyna? Otrzymujesz wsparcie z ośrodka pomocy społecznej? Masz w rodzinie osoby niepełnosprawne? Korzystasz z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa? Więc projekt „Aktywna Rodzina – Szczęśliwa Rodzina”  skierowany jest właśnie do Ciebie!

Formularze rekrutacyjne do pobrania poniżej. Można je składać w siedzibie Stowarzyszenia Arka  przy ul. Niepodległości 85, osobiście, przez osoby trzecie, pocztą lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć na:

  • Poradnictwo specjalistyczne w tym: coach rodziny, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne
  • Warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty: „złota rączka”, kulinarne, savoir- vivre
  • Opiekunowie dla dzieci

Wartość projektu wynosi:  415 937,50 zł

Wkład pochodzący z UE: 353 546,87 zł

Wkład własny: 20 898,14 zł

Formularz rejestracyjny  - link do formularza 

Stowarzyszenie „Bądź dobrej myśli” oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA”

 realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Rodzina dobrej myśli”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla  rodzin mieszkających poza obszarem rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji, mieszkających na terenie Miasta Olsztyna, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi.

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • indywidualna diagnoza 15 rodzin;
  • poradnictwo specjalistyczne – indywidualne dla 15 rodzin;
  • grupowe zajęcia aktywizujące z udziałem 15 rodzin.
  • wyjazdy rodzinne dla 7 rodzin
  • zajęcia warsztatowe, wyjazdowe dla 8 rodzin

Wartość projektu: 419 425,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 398 453,74 zł

 

 

Projekt „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”

Celem szczegółowym projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” jest  zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 201 osób, w tym 121 kobiet i 80 mężczyzn (10 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu obszaru rewitalizacji Olsztyna. Projekt jest realizowany w terminie od 01.08.2018 r do 30.11.2021r.

Uczestnikami projektu będą w 100% osoby zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji oraz zamieszkujące na terytorium MOF Olsztyna.

W projekcie przewidziane są 3 nabory (2018r., 2019r., 2020r. ). Wsparcie poprzedzi wieloprofilowa diagnoza

 i przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla uczestników i ich rodzin. IŚR określi rodzaje wsparcia. Wsparcie w projekcie obejmuje min. 3 formy wsparcia, np.: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę metodą Konferencji Grupy Rodzinnej, grupy samopomocowe, służące wzmocnieniu więzi rodzinnych, wyjazdy dla rodzin oraz wspólne spędzenie dnia wolnego, cykle edukacyjne – szkoła dla rodziców, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty zdrowego żywienia, trening umiejętności psychospołecznych, trening asertywności, warsztaty z savoir vivre i wizerunku; usługi opiekuńcze dla osób zależnych, pracę socjalną, animację 

i pracę środowiskową oraz świetlicę z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

 

Wartość całkowita projektu: 2 009 273,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 707 882,13 zł

 

Koordynator projektu: Marta Liberadzka

Biuro projektu:  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa 

ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tel. 89 523 60 92