2011

 

Bilans.pdf

 

Rachunek wyników.pdf

 

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

 

informacja dodatkowa.pdf

 

2012

 

Bilans.pdf

 

Informacja dodatkowa.pdf

 

Rachunek wyników.pdf

 

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

 

2013

 

Bilans.pdf

 

Rachunek wyników.pdf

 

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

 

informacja dodatkowa.pdf

 

2014

 

bilans.pdf

 

rachunek zysków i strat.pdf

 

sprawozdanie merytoryczne.pdf

 

informacje ogólne.pdf

 

informacje uzupełniające do bilansu.pdf