Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes – Fabian Stas

Wiceprezes – Tomasz Sztach

Skarbnik – Władysław Biel

Sekretarz – Brygida Giert

Członek Zarządu – Anna Stawa

Członek Zarządu – ks. Janusz Wieszcz, Asystent Kurii przy Stowarzyszeniu

Statut do pobrania: